Koninklijk Toneelgezelschap Reynaert v.z.w.

‘Variaties omtrent eend’

Van David Mamet 

Nederlandse vertaling van Daan Hugaert

Wordt gebracht in samen-werking met Auteursbureau ALMO bvba.

Beste toneelliefhebbers,

Zoals jullie al weten werd de voorbereiding voor Black comedy gestart maar kort nadien alweer opgegeven. Maar we kunnen jullie melden dat er vol enthousiasme alweer gestart is om tegen eind november begin december weer van de partij te zijn.

Intussen hebben een 3-tal leden niet stilgezeten en is er een project opgestart om deel te nemen in juni aan Spots op West*, een jaarlijks theaterfestival. We hebben dat gehaald en willen jullie daarvan dan ook op zaterdag 4 juni laten van genieten. De keuze van het stuk viel op ‘Variaties omtrent eend’, een feel good stuk gebracht door 2 van onze beste acteurs en geregisseerd door Veronique Declercq. Er start een voorstelling om 15 u en eentje om 20 u. Dit gaat door in ’t Couvent, Kanunnik Decoeneplein te 8310 St.-Kruis (Male) en er zijn voor beide voorstellingen een 60 tal plaatsen (ongenummerd) voorzien. Het toneelstuk duurt ongeveer een uur en reserveren kan vanaf nu via de gebruikelijke weg: www.toneelreynaert.be/reservatie .

* Spots op West gaat door op 9, 10 en 11 juli. Onze voorstelling wordt daar op vrijdag 9 juli 2 x opgevoerd
    Eerstvolgend toneelstuk:

    Variaties omtrent eend – zaterdag 4 juni om 15 u en om 20 u.

    Bij toneelgezelschap Reynaert proberen we steeds een variatie aan stukken te brengen zodat het zowel voor het publiek als de spelers boeiend blijft. We willen graag tegemoetkomen aan de grote vraag van het publiek naar ‘iets om te lachen’. Maar we willen zeker de pareltjes van ernstig toneelwerk niet links laten liggen.

    Wij (spelers en technici) hebben graag iets om onze tanden in te kunnen zetten. We vinden het grandioos als we met een regisseur kunnen werken die ons wat bijleert, die ons, ondanks de moeilijke opgave weet te motiveren en toch meer uit ons zelf weet te halen dan we bij aanvang vermoedden. Dat maakt het werken aan een productie net zo boeiend. 

    Wil je meer weten over onze vereniging of heb je zin om eventueel eens mee te spelen neem dan zeker contact op met ons. We zullen je vraag zeker bekijken en beantwoorden.