Beste bezoekers.

Zoals jullie waarschijnlijk zien is er een totaal nieuwe website (layout) gestart. Dank aan Frédéric die de site jaren geleden heeft opgestart en ook al die jaren heeft onderhouden. 

Na een jaar lessen WordPress aan het SNT is het me eindelijk gelukt om in de mate van het mogelijke de site onder mijn hoede te nemen. 

Er zullen uiteraard af en toe nog wel wat mankementen zijn, maar die probeer ik sowieso altijd zo vlug mogelijk op te lossen. Zijn er suggesties laat dan zeker niet ze door te geven, ik probeer die dan wel toe te passen in de mate van het mogelijke. Je kan mij altijd contacteren via reynaerttoneel@gmail.com.

Nog niet alle rubrieken zijn volledig uitgewerkt maar dat komt met tijd en …

Pieter Claeys

Een toneelstuk voor 2019 is gekend. Het heet “Goed tegen gaslekken” en is van de hand van Jordi Galceran. Meer nieuws over deze lichte komedie volgt later.

De data zijn al langer gekend dus noteer die alvast in je agenda:

22 – 23 – 29 en 30 november – 6 en 7 december

Bij toneelgezelschap Reynaert proberen we steeds een variatie aan stukken te brengen zodat het zowel voor het publiek als de spelers boeiend blijft. We willen graag tegemoetkomen aan de grote vraag van het publiek naar ‘iets om te lachen’. Maar we willen zeker de pareltjes van ernstig toneelwerk niet links laten liggen.

Wij (spelers en technici) hebben graag iets om onze tanden in te kunnen zetten. We vinden het grandioos als we met een regisseur kunnen werken die ons wat bijleert, die ons, ondanks de moeilijke opgave weet te motiveren en toch meer uit ons zelf weet te halen dan we bij aanvang vermoedden. Dat maakt het werken aan een productie net zo boeiend. 

Wil je meer weten over onze vereniging of heb je zin om eventueel eens mee te spelen neem dan zeker contact op met ons. We zullen je vraag zeker bekijken en beantwoorden.